LoveAwaits.be voorwaarden

Deze dienst wordt aangeboden door LoveAwaits ApS (loveawaits.be) - Btw-nummer 33872801, Adelgade 12, 1, 9000 Aalborg, Denmark. De volgende voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de serviceprovider (LoveAwaits ApS.) en de gebruiker.

Welkom bij LoveAwaits.be! We brengen mensen samen en willen trendsetters zijn in de datingindustrie, terwijl we wereldwijd de beste diensten bieden.

Voorwaarden van het basic-lidmaatschap
Je moet ten minste 18 jaar oud zijn om je in te schrijven voor LoveAwaits.be. Je inschrijven als basic-lid van LoveAwaits.be is gratis – er wordt slechts één profiel per persoon toegestaan.

Voorwaarden van het VIP-lidmaatschap
Als VIP-lid betaal je voor extra diensten, waartoe een basic-lid geen toegang heeft. Een VIP-lidmaatschap van LoveAwaits.be wordt voortgezet gedurende een variabele periode tot stopzetting. Tenzij je je lidmaatschap annuleert vòòr de maandelijkse vernieuwingsdatum, geef je LoveAwaits.be de machtiging om je volgende betaling voor lidmaatschap in rekening te brengen via je gekozen betaalmethode. (Zie 'Betaling' hieronder.) Specifieke details aangaande je lidmaatschap kan je vinden door in te loggen op onze website en te klikken op 'Account' onder 'Meer'.


Betaling
Lidgeld voor onze dienst zal op maandelijkse basis aangerekend worden via de gekozen betalingsmethode op de kalenderdag die overeenkomt met de aanvang van je betalend lidmaatschap. Dit om te verzekeren dat alle leden ononderbroken toegang hebben tot de website. In sommige gevallen kan de timing van de betaling veranderen, bijvoorbeeld wanneer je betalingsmethode er niet in slaagde om af te rekenen of wanneer je lidmaatschap aanving op een dag die niet in elke maand voorkomt. Indien je vooruitbetaalde en vervolgens beslist om je VIP-lidmaatschap stop te zetten, dan zal het lidmaatschap voortduren tot het einde van de vooruitbetaalde periode.
Je betaling wordt gedaan via een gecodeerde SSL-verbinding en verschijnt op je kredietkaartafschrift als volgt: LoveAwaits.be 05 328 01 61
*Kredietkaartgegevens worden niet bewaard.

 • Betalingsmethodes
  Indien een betaling niet succesvol was vanwege vervaldatum, onvoldoende fondsen of andere redenen, en indien je je betaalmethode niet wijzigt of je account niet annuleert, dan kunnen we de toegang tot onze dienst opschorten tot we een geldige betaalmethode verkrijgen. Je machtigt ons om door te gaan met het factureren via de betaalmethode, omdat deze kan worden bijgewerkt en je verantwoordelijk blijft voor niet-geïnde bedragen. Dit kan resulteren in een wijziging van de betalingsdata. Voor bepaalde betaalmethodes kan de verstrekker van de betaalmethode een buitenlandse transactiekost of andere kosten in rekening brengen. Neem contact op met je betalingsprovider voor meer informatie.

 • Veranderingen
  LoveAwaits.be mag de abonnementsvoorwaarden die van toepassing zijn op elk moment wijzigen. Als er significante wijzigingen optreden, verbindt LoveAwaits.be zich ertoe de abonnees ten minste drie weken voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wijzigingen op de hoogte te stellen. De huidige abonnementsvoorwaarden zijn altijd beschikbaar op LoveAwaits.be.

 • Prijzen
  Het lidgeld kan worden gewijzigd; een tariefaanpassing gaat slechts van kracht vanaf de volgende betalingsperiode. Prijsaanpassingen worden aangekondigd via e-mail. We behouden ons het recht voor om drukfouten en technische fouten te maken, die mogelijk een onjuiste prijsstelling veroorzaken. Tijdelijke annulering (en dergelijke) die we ontvangen na het verzenden van de e-mail in verband met prijswijzigingen, zal in acht worden genomen voor de volgende betalingsperiode. Actuele prijzen zijn altijd te verkrijgen door contact op te nemen met de klantendienst.

 • Annulering
  Je kan je lidmaatschap op elk moment(*) opzeggen. Je zal toegang blijven hebben tot de diensten van LoveAwaits.be tot het einde van je betalingsperiode. We bieden geen terugbetalingen of krediet aan voor een deel van deelnemingsperioden. Om te annuleren, ga je naar de 'Account'-pagina en volg je de instructies voor annulering. Als je je lidmaatschap annuleert, dan zal je account automatisch gesloten worden aan het einde van je huidige betalingsperiode. Je kan ook de klantendienst contacteren per e-mail voor de periode afloopt.
  *Het is niet mogelijk om lidmaatschap binnen de eerste 24 uur te annuleren vanwege het registratieproces van onze systemen.

 • Herroepingsrecht
  Als nieuw lid van LoveAwaits.be bent je zeker van een herroepingsrecht van 14 dagen (zich enkel aan de initiële inschrijvingskosten houdend). Het herroepingsrecht van 14 dagen gaat in van het moment waarop je je inschrijft voor het VIP-lidmaatschap. Een voorlegging van herroepingsrecht (schriftelijke kennisgeving) bevestigt de annulering van je VIP-lidmaatschap en tegelijk, indien van toepassing, moeten welkomstgeschenken teruggestuurd worden in de originele verpakking. Verzendingskosten die komen kijken bij de teruggave van een welkomstgeschenk, komen niet in aanmerking voor terugbetaling(en).
  Terugbetaling van winkelitems of daaropvolgende terugkerende kosten kunnen worden aangevraagd door contact op te nemen met de klantendienst. Terugbetalingen of kredieten worden niet toegekend in geval van gedeeltelijk gebruikte lidmaatschappen. LoveAwaits.be behoudt het recht om naar eigen goeddunken een terugbetaling of een krediet toe te kennen dat van toepassing is op aankopen. Het besluit tot terugbetaling houdt geen verplichting in om aanvullende toekomstige terugbetalingen te doen. Als er voor welke reden dan ook een terugbetaling wordt uitgevoerd door LoveAwaits.be, dan wordt deze alleen bijgeschreven via de betaalmethode die in de oorspronkelijke transactie werd gebruikt.

 • Geschillen
  Alle terugboekingen worden grondig onderzocht en kunnen toekomstige aankopen via LoveAwaits.be beletten gezien de omstandigheden. Fraudeclaims kunnen ertoe leiden dat LoveAwaits.be contact opneemt met de kaartuitgevende instantie van de gebruiker om de gebruiker te beschermen en om toekomstige frauduleuze aanrekeningen aan de gebruikerskaart te voorkomen.


 • Foto's
  Een beheerder moet alle afbeeldingen goedkeuren voordat ze op de pagina kunnen verschijnen. LoveAwaits.be behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving afbeeldingen te verwijderen die niet voldoen aan onderstaande voorwaarden.
 • Profielfoto
  • De foto moet van jezelf zijn;
  • je moet het recht hebben de foto te gebruiken;
  • afbeeldingen mogen geen logo's, advertenties of links naar andere websites bevatten;
  • afbeeldingen mogen geen pornografisch karakter hebben.
 • Openbaar fotoalbum
  • Je mag geen foto's plaatsen van je kinderen en/of andere dingen die je wilt laten zien;
  • je moet het recht hebben de foto te gebruiken;
  • afbeeldingen mogen geen logo's, advertenties of links naar andere websites bevatten;
  • afbeeldingen mogen geen pornografisch karakter hebben.
 • Privé fotoalbum
  • In je privé fotoalbum kan je foto's uploaden die je niet voor iedereen toegankelijk wil maken;
  • afbeeldingen mogen geen logo's, advertenties of links naar andere websites bevatten;
  • het fotoalbum is beveiligd met een code die je kan doorgeven aan de mensen voor wie de foto's zichtbaar moeten zijn. De code kan op elk moment worden gewijzigd.

  Berichten en beschrijvingen
  Ongeacht waar op LoveAwaits.be je je uitdrukt (berichten, wall, shout outs, etc.), moeten de volgende voorwaarden worden nageleefd. LoveAwaits.be behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving berichten en beschrijvingen te verwijderen die niet voldoen aan de voorwaarden of die niet de toon hebben die gebruikers van onze website verwachten.
  • Het is leden niet toegestaan brieven te sturen met aanstootgevende of discriminerende opmerkingen;
  • een lid mag geen andere gebruikers lastigvallen;
  • een lid mag geen kettingbrieven of spam verzenden.
  Prijzen
  Hoewel LoveAwaits.be steeds juiste en tijdige levering van prijzen, welkomstgeschenken, etc. garandeert, moeten deze goedgekeurd worden vòòr verzending. Alle deelnemers die in aanmerking komen voor een welkomstgeschenk of die een prijs hebben gewonnen, ontvangen een bevestiging per e-mail waarin ze zullen worden gevraagd om hun informatie in te vullen en te valideren(*), zodat LoveAwaits.be de levering van het geschenk/de prijs kan garanderen en bedrog kan ontmoedigen. Dit omvat het uploaden van een nationale verzekeringskaart, energierekening, rijbewijs of ID-kaart, dewelke zullen worden vergeleken met de ingevoerde informatie – zo kan die worden goedgekeurd in het systeem. Elke upload naar LoveAwaits.be van gevoelige of persoonlijke informatie zal onmiddellijk na de goedkeuring worden verwijderd. *Als je je welkomstgeschenk niet binnen de 14 dagen accepteert, dan verlies je je recht om het op te eisen. Welkomstgeschenken worden alleen verzonden naar leden van LoveAwaits.be die inwoners zijn van België. LoveAwaits.be stuurt geen welkomstgeschenken of prijzen naar landen buiten België. We zullen je welkomstgeschenk of prijs gratis verzenden, indien dit van toepassing is.

 • Verworpen prijzen
  LoveAwaits.be behoudt zich het recht om welkomstgeschenken, prijzen, etc. af te keuren/te weerhouden. Alle nieuwe gebruikers worden gedurende 6 maanden vanaf hun registratiedatum onder quarantaine geplaatst om te voorkomen dat ze met welk type prijs dan ook valsspelen. LoveAwaits.be staat het niet toe om meerdere gebruikers aan te maken met hetzelfde postadres, IP-adres en/of dezelfde kredietkaartgegevens om te profiteren van verschillende welkomstgeschenken of prijzen via acties, prijsvragen, enz. De beoordeling hiervan is altijd het recht van LoveAwaits.be die een gebruiker op elk moment kan afwijzen mocht vastgesteld worden dat de gebruiker heeft bedrogen in overeenstemming met het bovengenoemde.

 • Niet op voorraad
  Mocht een welkomstgeschenk of prijs aangeboden door LoveAwaits.be niet op voorraad zijn of anderszins niet beschikbaar zijn, dan behoudt LoveAwaits.be zich het recht om zijn verplichting na te komen met een ander item van dezelfde standaard en waarde. De gebruiker ziet af van enige verplichting onder de overeenkomst, indien een vervangend product wordt gepresenteerd. Hou er rekening mee dat er voor verzendingen mogelijks extra belasting en invoerrechten gelden. De klant is verantwoordelijk voor deze kosten. Als een welkomstgeschenk wordt teruggestuurd naar ons kantoor wegens niet-levering, dan worden alle rechten op het geschenk verbeurd verklaard en wordt het geschenk niet opnieuw verzonden.


 • E-mail
  LoveAwaits.be zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet ontvangen van e-mails met orderbevestiging, welkomste-mails, nieuwsbrieven etc. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren of deze e-mails niet in de map 'Ongewenste e-mail' of 'Spam' zijn terechtgekomen, of dat de e-mailprovider van de gebruiker e-mailberichten die worden verzonden vanuit LoveAwaits.be niet blokkeert. Hou er rekening mee dat Outlook-accounts zoals Hotmail, Live en MSN problemen kunnen hebben met het ontvangen van e-mails van LoveAwaits.be. We raden daarom aan om andere e-mailproviders te gebruiken dan de bovengenoemde voor communicatie met LoveAwaits.be. We raden ook aan om onze richtlijnen te volgen die ervoor zorgen dat de e-mails niet in spamfilters terechtkomen.


  Nieuwsbrieven
  Gelieve op te merken dat we ons het recht voorbehouden om niet-promotionele, account-e-mails of administratieve e-mails te sturen, zelfs als je je afmeldt voor het ontvangen van promotionele nieuwsbrieven. Als je je profiel van LoveAwaits.be verwijdert, zullen we je gegevens verwijderen, inclusief de games, statistieken, enz. die je mogelijk hebt verdiend of bewaard tijdens je lidmaatschap. Wanneer je deelneemt aan acties enz. van LoveAwaits.be, dan wordt er automatisch een basic-account aangemaakt op basis van de informatie van de deelnemer. Bij deelname gaat de gebruiker akkoord met het ontvangen van nieuwsbrieven van LoveAwaits.be. Je kan je op elk moment afmelden voor deze e-mails, door eenvoudigweg op de link 'Uitschrijven' onderaan de e-mail te klikken of door in te loggen met je gebruikersinformatie en te klikken op 'Andere' onder 'Account'. Je gebruikersaccount bij LoveAwaits.be blijft actief als je op de link klikt en je kan je nog steeds aanmelden.


  Verlies van gegevens
  LoveAwaits.be is niet verantwoordelijk voor verlies door overmacht, inclusief wettelijke voorschriften, maatregelen genomen door de overheid en dergelijke, falende stroomvoorziening, falende telecommunicatie, brand, schade veroorzaakt door rook, explosie, waterschade, vandalisme, inbraak, terreur of sabotage, staking, uitsluiting, boycot of blokkade. Dit is ook van toepassing indien LoveAwaits.be deel uitmaakt van het conflict en zelfs als het conflict alleen invloed heeft op een gedeelte van de functies van LoveAwaits.be.


  Diversen
  De algemene voorwaarden van deze overeenkomst kunnen door LoveAwaits.be zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker worden gewijzigd. LoveAwaits.be behoudt zich het recht om grammaticale fouten of spelfouten in de overeenkomst op te nemen.

 • Toepasselijk recht en jurisdictie
  Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van Denemarken en zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Deense rechtbanken. De Deense rechtbanken hebben de exclusieve rechtsbevoegdheid om een claim of geschil te beslechten dat zou kunnen voortvloeien uit of in verband met deze algemene voorwaarden.


 • Hartelijk dank voor het inschrijven. We wensen je veel succes!
  Met vriendelijke groeten,

  LoveAwaits ApS
  VAT: 33872801
  Adelgade 12, 1
  9000 Aalborg
  Denmark